Od czego zacząć rozwód? Podpowiadamy

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Rozwód przeważnie wiąże się z dużymi emocjami i koniecznością załatwienia wielu różnych formalności. Obok samego postępowania rozwodowego w grę wchodzi jeszcze kwestia opieki nad dziećmi i alimentów na nie czy podziału majątku wspólnego. Od czego zacząć więc przygotowania do rozwodu? Odpowiedź na to pytanie powinni poznać wszyscy, którzy chcą zakończyć swoje małżeństwo.

Czy małżeństwo na pewno się rozpadło?

Sprawy rozwodowe w Warszawie – oraz w każdym innym miejscu – należy rozpocząć od upewnienia się, że małżeństwo się definitywnie rozpadło i nie ma szans na jego uratowanie. Wynika to z faktu, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd ma prawo orzec rozwód tylko wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały zupełny rozkład pożycia. Chodzi tu po prostu o takie sytuacje, gdy pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi. Zarówno te o charakterze gospodarczym (np. wspólne zamieszkiwanie), jak i uczuciowym.

Kiedy stanie się jasne, że małżeństwa nie da się już uratować, można rozpocząć planowanie rozwodu. Aby uzyskać stosowny wyrok sądu, trzeba złożyć pozew rozwodowy. Jedną z ważniejszych kwestii w tym dokumencie jest wskazanie, czy małżonkowie chcą rozwodu z orzekaniem, czy bez orzekania o winie. O co chodzi?

Rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie?

Jak wyjaśnia adwokat od rozwodów w Warszawie, w polskim prawie regułą jest, że sąd zawsze rozstrzyga kwestię winy za rozpad pożycia. Jednak od każdej reguły istnieją wyjątki i nie inaczej jest także w tym przypadku. Małżonkowi mają prawo zdecydować, że nie chcą, aby sąd rozwodowy orzekał o winie. Przy czym zawsze musi to być zgodna decyzja obydwojga rozwodzących się małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie może się skończyć nawet po jednej rozprawie. Natomiast w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie należy liczyć się z długim postępowaniem, podczas którego sąd będzie przesłuchiwał świadków i przeprowadzał inne dowody. Z drugiej strony podejmując decyzję w tym zakresie, nie należy kierować się jedynie czasem. Kwestia winy może mieć istotne znaczenie np. podczas podziału majątku wspólnego czy ustalania sposobu sprawowania opieki nad dziećmi.

Sposób opieki nad dziećmi

Jeżeli małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci, to sąd orzekając rozwód, zawsze ustala sposób opieki nad nimi. Warto pamiętać, że rozwód nie oznacza ograniczenia władzy rodzicielskiej żadnego z rodziców. Dlatego warto przed złożeniem pozwu rozwodowego ustalić sposób opieki nad dziećmi. Sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę porozumienie zawarte przez rodziców w tej dziedzinie, co w praktyce przyspiesza bieg sprawy rozwodowej. Podobnie przedstawia się problem alimentów. Rodzice sami mogą ustalić, ile będą one wynosić.

Poza tym po rozwodzie trzeba jeszcze przeprowadzić podział majątku wspólnego. W tym obszarze istnieją dwie możliwości: zawarcie umowy przez byłych małżonków bądź zainicjowanie sprawy w sądzie. Również w tym obszarze im więcej kwestii uda się załatwić polubownie, tym szybciej można zakończyć sprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × cztery =