Odwiborowanie kredytu – na czym polega? Kto może o to walczyć?

WIBOR będący wskaźnikiem definiującym wysokość stopy oprocentowania na polskim rynku pożyczek międzybankowych jest oprócz marży banku podstawowym elementem regulującym wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych o oprocentowaniu zmiennym. Jego wielkość ustala się na podstawie średniej ze stóp procentowych podawanych przez największe banki. Po odrzuceniu trzech najniższych i trzech najwyższych wartości. Aktualna stawka wskaźnika wpływa bezpośrednio na wysokość rat przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. Ponadto umowy tego typu są w Polsce skonstruowane w sposób obciążający potencjalnym wzrostem wskaźnika jedynie kredytobiorcę. W związku, z czym w przypadku eskalacji stóp procentowych tylko osoby zaciągające zobowiązanie mają coraz większe problemy z terminową spłatą zobowiązań. Z kolei banki odnotowują coraz większe zyski. Dlatego też wielu kredytobiorców poszukuje pomocy w rozwiązaniu problemów finansowych spowodowanych zapisami umów kredytowych opartych na wskaźniku WIBOR.

Wadliwość WIBOR-u

Podstawową wadą WIBOR-u jest nieznajomość mechanizmów jego ustalania. Klienci zawierający umowy kredytowe w obliczu braku wiedzy dotyczącej mechanizmów ustalania wysokości wskaźnika podpisywali niejasne dla nich umowy.

Kolejną negatywną cechą wskaźnika jest fakt, iż stroną decydującą o jego wartości są tylko i wyłącznie banki. Co jednoznacznie wpływa na niekorzyść dla kredytobiorców.

Ponadto wskaźnik jest narzędziem, które generuje dla banków podwójne wynagrodzenie z tytułu udzielenia kredytu. Głównie z uwagi na fakt, że podwyższanie poziomu wskaźnika, do wartości stanowczo przewyższającej koszt pozyskania środków pieniężnych na rynku między bankowym stało się powszechnym zwyczajem. Co w stosunku do kredytobiorców może stanowić nieuczciwą praktykę. Zwłaszcza że instytucje bankowe nie wypracowały żadnych procedur chroniących w jakikolwiek sposób kredytobiorców przed nadmiernym wzrostem stóp procentowych i wiążącą się z tym wysokością rat. Co z kolei w przypadku wielu osób może oznaczać utratę płynności finansowej.

 Tylko czy odwiborowanie kredytu jest możliwe?

Na czym polega mechanizm odwiborowania?

Mechanizm odwiborowania polega na usunięciu przez Sąd z umowy kredytu hipotecznego klauzuli dotyczącej wskaźnika WIBOR. Jest to możliwe tylko i wyłącznie na podstawie wniesionego przez kredytobiorcę do Sądu pozwu.

I w konsekwencji pozytywnego dla kredytobiorcy rozstrzygnięcia pozostawia w umowie kredytowej jedynie marżę banku, która jest na stałym poziomie. Oznacza to przede wszystkim znaczące obniżenie wysokości rat kredytu. I wiąże się oczywiście ze znacznie mniejszym ogólnym kosztem całego zobowiązania.

Ponadto odwiborowanie jest procesem działającym wstecz. I umożliwia wniesienie żądania powtórnego przeliczenia rat, które już zostały uregulowane. Dzięki czemu pojawia się opcja odzyskania nadpłaty, którą można wypłacić lub wykorzystać na poczet nadpłacenia pożyczonego kapitału.

Pozostałe zapisy umowy są obowiązujące i spłata zaciągniętego zobowiązania odbywa się zgodnie z zapisami umowy.

Dla kogo odwiborowanie jest korzystnym rozwiązaniem?

Odwiborowanie jest szczególnie rentownym rozwiązaniem dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania jeszcze przed lawinowym wzrostem stóp procentowych. Jednakże sam drastyczny wzrost wysokości rat nie jest argumentem gwarantującym pozytywne dla kredytobiorcy rozstrzygnięcie, na mocy którego bank zostanie zobligowany do usunięcia z zapisów umowy WIBOR-u.

Elementem przeważającym „szalę zwycięstwa” na rzecz kredytobiorcy jest fakt czy bank rzetelnie poinformował kredytobiorcę o istniejącym ryzyku związanym z możliwością wzrostu rat. Dotyczy to przede wszystkim przedstawienia symulacji wzrostu rat w przypadku eskalacji stóp procentowych. I rzetelnego wyjaśnienia ryzyka i konsekwencji z tym związanych.

W jaki sposób można wyeliminować wskaźnik WIBOR z umowy?

Aktualnie jedyną metodą na wykluczenie WIBOR-u z umowy kredytowej jest wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi, który udzielił kredytu hipotecznego. Oczywiście przed decyzją o podjęciu takich kroków warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pomogą oni ocenić wadliwość umowy i szansę na pozytywne dla kredytobiorcy zakończenie.

Pomoc taką można uzyskać między innymi w kancelarii prawnej „Sobota Jachira” we Wrocławiu. Jest to kancelaria, która na swojej stronie https://www.sobotajachira.pl/pomoc-prawna-zlotowkowiczom/ podaje szczegółowe informacje związane z odwiborowaniem. Warto się z nimi zapoznać i skorzystać, jeżeli jest tylko możliwość poprawienia dzięki temu swojej sytuacji finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − 15 =