Jaka jest alternatywa dla tradycyjnych druków IN-1?

Wypełnienie druku IN-1 bywa wyzwaniem – szczególnie dla podatników, którzy pierwszy raz mają do czynienia z tym formularzem. Tymczasem błędy w informacji IN-1 mogą skutkować nieprawidłowym wyliczeniem podatku od nieruchomości, a co za tym idzie – nadpłatami lub groźbą odsetek karnych. Z tego względu warto wziąć pod uwagę alternatywne sposoby na generowanie informacji IN-1.

Kto składa druk IN-1?

Druk IN-1 składają osoby fizyczne, które nabyły lub przejęły w posiadanie grunt, budynek lub jego część bądź budowlę. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana nieruchomość podlega opodatkowaniu, czy może korzystać ze zwolnienia z podatku. Po nabyciu, przejęciu w dzierżawę wieczystą, posiadanie itp. działki, domu czy mieszkania, osoba fizyczna ma 14 dni na złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1.

Dokument należy złożyć do urzędu miast lub gminy właściwego według miejsca położenia przedmiotu opodatkowania. Formalności tej można dopełnić zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjnie – składając wizytę w urzędzie lub wysyłając dokumenty pocztą.

Czy IN-1 można złożyć online?

Wizyta w urzędzie nie zawsze bywa prostą sprawą. Szczególnie, gdy zakupiona nieruchomość znajduje się daleko od miejsca zamieszkania jej nowego właściciela. Alternatywą dla klasycznej drogi załatwienia sprawy jest druk IN-1 online, czyli wypełnienie informacji w formie elektronicznej, a następnie wydrukowanie jej i przesłanie pocztą bądź online przez ePUAP lub Przyjazne Deklaracje.

W przypadku wyboru Przyjaznych Deklaracji zamiast tradycyjnego formularza do wypełnienia mamy intuicyjny kreator – Kalkulator Przyjaznych Deklaracji. Zamiast pól do wpisania danych, narzędzie to krok po kroku prowadzi podatnika za pomocą pytań i odpowiedzi. 

Szczególną trudność sprawia podatnikom część D druku IN-1, w której należy wykazać powierzchnię przedmiotu opodatkowania. W Przyjaznych Deklaracjach tę część zastąpiono wygodnym systemem kafelkowym – użytkownik od razu wie, jaki rodzaj nieruchomości wybrać, bez tracenia czasu na wczytywanie się w nazwy podane na urzędowym formularzu.

Rozwiązanie to szczególnie sprawdza się u osób, które wypełniają tego typu dokument po raz pierwszy lub nie mają dużego doświadczenia z drukiem IN-1. W przypadku braku danych lub błędów system poprosi o ich uzupełnienie lub poprawienie. Dzięki temu dokument do wysyłki jest kompletny i prawidłowy.

Kto wylicza podatek od nieruchomości

Po złożeniu druku IN-1 online lub w tradycyjnej formie papierowej, wystarczy poczekać na pismo z urzędu miasta lub gminy. Drogą decyzji zostanie w nim określony wymiar podatku od nieruchomości wraz z terminami i kwotami rat. Jeśli wysokość daniny przekracza 100 zł, będzie ona płatna w ratach proporcjonalnych: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada. 

Raz złożonej informacji IN-1 nie trzeba ponawiać co roku. Chyba, że zmieniło się przeznaczenie nieruchomości (np. na cele prowadzonej działalności gospodarczej). Decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości zostaje właścicielowi mieszkania przesłana na początku każdego roku. Co istotne, wysokość podatku może się różnić, ze względu na wzrost stawek maksymalnych określanych przez Ministra Finansów w corocznym obwieszczeniu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − osiemnaście =