Kto zajmuje się odśnieżaniem dróg?

Nieodśnieżone i oblodzone drogi to bez wątpienia najmniej sprzyjające warunki drogowe, z jakimi zetknąć się można w miastach i obszarach zabudowanych. Zaskakujący co roku drogowców sezon zimowy to okres, w którym ryzyko kolizji drogowej drastycznie wzrasta. Zalegający zbyt długo na ulicach śnieg jest w stanie skutecznie sparaliżować ruch drogowy oraz uniemożliwić parkowanie. Obowiązek odśnieżania dróg spoczywa bez względu na ich rodzaj na właścicielu lub wyznaczonym formalnie administratorze. Kto odpowiedzialny jest za utrzymywanie poszczególnych typów dróg w stanie umożliwiającym bezpieczną jazdę autem? Jakie pojazdy i maszyny niezbędne są do odśnieżania ulic oraz parkingów? Dlaczego odśnieżone drogi powinny być zawsze posypywane mieszanką piaskowo-solną? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Kto odpowiedzialny jest za odśnieżanie dróg w Polsce?

W Polsce wyróżnić można 5 rodzajów dróg, ale tylko 3 z nich da się łatwo rozpoznać:

– drogi krajowe i autostrady (białe oznaczenie literowe w czerwonym prostokącie z białą obwódką),

– drogi wojewódzkie (trzy czarne cyfry na żółtym prostokącie z czarnym obramowaniem),

– drogi wewnętrzne (opisane znakiem „Strefa ruchu” lub „Droga wewnętrzna”),

– drogi gminne (numery ewidencyjne nie figurują na drogowskazach i mapach),

– drogi powiatowe (jw.).

Trzeba tu jednak podkreślić, iż niezależnie od rodzaju drogi obowiązek odśnieżania spoczywa na jej zarządcy. Najbardziej problematyczne są z reguły drogi wewnętrzne i gminne, ponieważ w ich przypadku nie zawsze da się łatwo określić, kto jest za nie odpowiedzialny. W Warszawie jest to najczęściej prezydent miasta lub wyznaczony przez właściciela terenu zarządca, ale w mniejszych miejscowościach może to być także wójt lub burmistrz. W przypadku pozostałych rodzajów dróg odśnieżanie zleca zarząd powiatu, województwa lub GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).

Profesjonalne usługi komunalne – czym cechuje się nowoczesna flota pojazdów?

Renomowane przedsiębiorstwa z segmentu takiego jak usługi komunalne pochwalić się mogą z reguły nowoczesną flotą specjalistycznych pojazdów. Dzięki wykorzystaniu maszyn takich jak pługo-posypywarki odśnieżanie dróg przebiega znacznie sprawniej i skuteczniej. Należy podkreślić tu, iż odśnieżona nawierzchnia powinna być zawsze posypywana mieszanką piaskowo-solną lub uszorstniającymi preparatami. Jeżeli się tego nie zrobi, droga szybko pokryje się śliskim i potencjalnie zabójczym lodem.

Dlaczego odśnieżanie dróg opłaca się zlecić profesjonalnej firmie?

Bez względu na intensywność opadów odśnieżanie dróg zdecydowanie warto zlecić renomowanej firmie, która specjalizuje się w segmencie takim jak usługi komunalne. Nowoczesna flota pojazdów, które wyposażone są w kamery, GPS i zdanie sterowany osprzęt to jedna z wielu zalet związanych z podjęciem współpracy z profesjonalistami. Odśnieżanie dróg jest dużo łatwiejsze i skuteczniejsze, jeśli wykorzysta się do tego specjalistyczny sprzęt w postaci maszyn takich jak pługo-posypywarki czy solarko-posypywarki z funkcją zdalnej regulacji ilości stosowanego środka do likwidacji śliskości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 2 =